Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
AKTUALNOŚCI:  OPTIMAL na planie zdjęciowym nowego spotu reklamowego - Było zimno i głośno, ale pierwsze efekty już widać. z 2013-02-13
Głównym celem Polityki Jakości jest zapewnienie, że Świadczone przez nas usługi spełniają potrzeby i wymagania klientów, a nasze postępowanie służy realizacji tego celu.

Podstawowymi celami naszej działalności jest:
Sprzedaż detaliczna sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych w placówkach firmy
Sprzedaż detaliczna sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych przez system internetowy
Montaż komputerów
Serwis sprzętu i oprogramowania komputerowego klientów
Przeprowadzanie szkoleń z zakresu obsługi programów komputerowych
Tworzenie i sprzedaż oprogramowania komputerowego i aplikacji internetowych.


Cele te realizujemy przez:
Zatrudnienie personelu o niezbędnej wiedzy teoretycznej, kwalifikacjach i wysokich umiejętnościach praktycznych, dążenie do ciągłego ich doskonalenia
Terminowe świadczenie usług oparte na stosowaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych
Stworzenie takich warunków dla klienta, aby w ramach swojej specjalizacji zaproponować najlepszą ofertę spełniającą jego obecne i przyszłe wymagania
Określenie odpowiedzialności i uprawnień dla kierownictwa każdego szczebla zarządzania oraz bezpośrednich wykonawców za jakość wykonywanych usług
Ciągłe śledzenie i stosowanie w naszej działalności aktualnych wymagań przepisów, norm i innych regulacji, a także postępu technicznego
Korzystanie tylko ze sprawdzonych poddostawców dostarczających materiały i usługi o wymaganej jakości


Niezmiennymi elementami naszej działalności, wyznaczającymi kierunki rozwoju są:
Najwyższa jakość oferowanych usług
Duże doświadczenie zdobyte w branży informatycznej
Zrozumienie i spełnienie potrzeb oraz oczekiwań obecnych i przyszłych Klientów


Zobowiązujemy się do:
Ustanowienia i aktualizowania szczegółowych celów dotyczących jakości na wszystkich poziomach zarządzania i dla wszystkich funkcji
Nieustannego doskonalenia skuteczności funkcjonowania w naszej firmie systemu zarządzania jakością i procesów
Uświadomienia pracownikom znaczenia spełniania wymagań klientów i wymagań przepisów oraz tworzenia warunków zaangażowania całego personelu w osiąganie celów

Wdrażając i utrzymując system jakości według normy PN-EN ISO 9001:2001, potwierdzamy wiarygodność podejmowanych przez nas działań i uzyskiwania w efekcie zamierzonych rezultatów.

 
 
 
Polityka plików CookiesGoogle+